Touchpad Blocker Touchpad Blocker 2.9 Khóa touchpad laptop

Touchpad Blocker
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.932

Synaptics Touchpad Driver Synaptics Touchpad Driver 17.0 Driver touchpad của Synaptics cho laptop

Synaptics Touchpad Driver
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.564

Touchpad Pal Touchpad Pal 1.4 Khóa chuột cảm ứng trên laptop

Touchpad Pal
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.423

TouchFreeze TouchFreeze 1.0 Tự động khóa TouchPad khi gõ bàn phím

TouchFreeze
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.096

AutoSensitivity AutoSensitivity

AutoSensitivity
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.299

TouchFreeze for Linux TouchFreeze for Linux

TouchFreeze for Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 554