Desktop Sidebar Desktop Sidebar 1.05 Beta Build 116 Truy cập ứng dụng nhanh trên desktop

Desktop Sidebar
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.327

Truyện tranh nhanh for iOS Truyện tranh nhanh for iOS 1.0 Ứng dụng đọc truyện tranh

Truyện tranh nhanh for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

Võ Lâm Truyền Kỳ Web Võ Lâm Truyền Kỳ Web Chơi game kiếm hiệp online

Võ Lâm Truyền Kỳ Web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 223

Puffin for Facebook cho Android Puffin for Facebook cho Android Truy cập Facebook nhanh hơn trên Android

Puffin for Facebook cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Metal for Facebook & Twitter cho Android Metal for Facebook & Twitter cho Android 3.0 Truy cập Facebook và Twitter nhanh hơn trên Android

Metal for Facebook & Twitter cho Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89

Go for YouTube cho Mac Go for YouTube cho Mac 1.4 Truy cập YouTube siêu nhanh trên Mac

Go for YouTube cho Mac
 • Phát hành: Junhua Xie
 • Go for YouTube cho phép người dùng truy cập vào kho video YouTube siêu nhanh, xem phim và clip mà không cần mở trình duyệt web.
 • mac Version: 1.4
 • Tìm thêm: nhanh chóng xem video
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

App for Youtube cho Mac App for Youtube cho Mac 1.0 Truy cập Youtube nhanh chóng trên Mac

App for Youtube cho Mac
 • Phát hành: Joacim Stahl
 • App for Youtube cho phép bạn truy cập vào kho video YouTube nhanh chóng, tìm kiếm và xem các đoạn clip, xem phim mà không cần phải mở trình duyệt.
 • mac Version: 1.0
 • Tìm thêm: nhanh chóng xem video
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Quick Drawer cho Android Quick Drawer cho Android 1.0 Truy cập ứng dụng nhanh trên Android

Quick Drawer cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Glovebox cho Android Glovebox cho Android 3.4 Truy cập nhanh ứng dụng trên Android từ sidebar

Glovebox cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Better Open With cho Android Better Open With cho Android 1.4 Truy cập nhanh ứng dụng trên Android

Better Open With cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03