Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.705
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.241.635

Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.347
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.861.105

Photovisi Photovisi Tạo ảnh ghép trực tuyến

Photovisi
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 29.594

Turbo Photo Turbo Photo 6.5 Phần mềm quản lý và chỉnh sửa ảnh

Turbo Photo
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.606

PhotoFunia cho Windows Phone PhotoFunia cho Windows Phone Ghép ảnh với hiệu ứng có sẵn

PhotoFunia cho Windows Phone
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.819

Google Photos Google Photos 1.1 Lưu trữ ảnh, video không giới hạn

Google Photos
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.150

Google Photos cho Android Google Photos cho Android Lưu trữ ảnh, video không giới hạn trên Android

Google Photos cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 725

Google Photos cho iOS Google Photos cho iOS 3.1 Lưu trữ và chia sẻ ảnh trên iPhone/iPad

Google Photos cho iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 548

TurboCollage for iPad TurboCollage for iPad Tạo ảnh cắt dán trên iPad

TurboCollage for iPad
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 485

Turbo Photo Online Turbo Photo Online Kho ảnh chất lượng cao miễn phí

Turbo Photo Online
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 03