VirtualBox VirtualBox 5.1 Chương trình tạo máy ảo miễn phí

VirtualBox
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 112.080

Oracle VM VirtualBox for Windows Oracle VM VirtualBox for Windows

Oracle VM VirtualBox for Windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.083

VirtualBox cho Mac VirtualBox cho Mac 5.0 Chương trình tạo máy ảo miễn phí cho Mac

VirtualBox cho Mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.007

Oracle VM VirtualBox for Mac Oracle VM VirtualBox for Mac

Oracle VM VirtualBox for Mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.580

Oracle VM VirtualBox cho Linux Oracle VM VirtualBox cho Linux 5.0 Phần mềm máy chủ ảo cho Linux

Oracle VM VirtualBox cho Linux
 • Phát hành: Oracle Corporation
 • Oracle VM VirtualBox cho Linux là phần mềm tạo máy ảo miễn phí, cho phép bạn trải nghiệm cùng lúc nhiều hệ điều hành khác nhau trên Linux, bao gồm cả những hệ điều hành mới nhất như Windows 10, Mac OS X El Capitan.
 • linux Version: 5.0.10
 • Dung lượng: 92,9 MB
 • Tìm thêm: Oracle VM VirtualBox 3.2.10 for Linux Oracle VM VirtualBox Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.089