Visual Studio 2008 Express Edition Visual Studio 2008 Express Edition Nền tảng phát triển phần mềm máy tính

Visual Studio 2008 Express Edition
 • Đánh giá: 176
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200.219

Visual C++ Redistributable Visual C++ Redistributable 2015 Gói tiện ích hỗ trợ Visual Studio 2015

Visual C++ Redistributable
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.181

Visual Studio Community Visual Studio Community Phần mềm hỗ trợ lập trình miễn phí

Visual Studio Community
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.976

Visual Studio Express Visual Studio Express 2015 Bộ công cụ lập trình Visual Studio Express miễn phí

Visual Studio Express
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.662

Visual Studio 2013 Preview Visual Studio 2013 Preview Bộ sản phẩm Visual Studio mới nhất từ Microsoft

Visual Studio 2013 Preview
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.201

Visual Studio Code Visual Studio Code 1.16 Công cụ chỉnh sửa code miễn phí

Visual Studio Code
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 513

Visual Studio SDK Visual Studio SDK 2015 RC 14.0 Ứng dụng mở rộng chức năng của Visual Studio.

Visual Studio SDK
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 266

Visual Studio 2017 cho Mac Visual Studio 2017 cho Mac Công cụ hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp

Visual Studio 2017 cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

Visual Studio Code cho Mac Visual Studio Code cho Mac 1.16 Công cụ soạn thảo và chỉnh sửa code thông minh

Visual Studio Code cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Work Item Studio cho Windows Phone Work Item Studio cho Windows Phone Truy cập Visual Studio Online từ điện thoại

Work Item Studio cho Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03