Instagram for Chrome Instagram for Chrome 7.7 Instagram trên trình duyệt Chrome

Instagram for Chrome
 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135.018

Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote 4.71 Chèn công thức toán trong Word và OneNote

Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.004

Chime Chime 1.73 Add-on hữu hiệu cho Chrome

Chime
 • Phát hành: Google
 • Chime là một add-on rất hữu ích trên Google Chrome, được thiết kế để hỗ trợ người dùng nhanh chóng nhận được các thông báo mới nhất từ: Gmail, Facebook, Twitter, Reddit, Flickr và nhiều hơn nữa.
 • windows Version: 1.73
 • Tìm thêm: Chime download Chime tải Chime add on trên Chrome add on cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 304

FXChrome cho Firefox FXChrome cho Firefox 47 Mang giao diện Chrome lên Firefox

FXChrome cho Firefox
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

Facebook One cho Chrome Facebook One cho Chrome 1.4 Cập nhật thông báo Facebook nhanh chóng

Facebook One cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

Data Saver cho Chrome Data Saver cho Chrome 2.0 Tiết kiệm tối đa dữ liệu web

Data Saver cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Ghostery cho Chrome Ghostery cho Chrome 7.2 Add-on chặn web theo dõi trên Chrome

Ghostery cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Office Online cho Chrome Office Online cho Chrome 1.5 Tiện ích chỉnh sửa tập tin văn phòng cho trình duyệt

Office Online cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Tab Wrangler cho Chrome Tab Wrangler cho Chrome 3.2 Tự động đóng tab không sử dụng trên Chrome

Tab Wrangler cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Search Incognito cho Chrome Search Incognito cho Chrome 1.3 Tìm kiếm thông tin an toàn trên Chrome

Search Incognito cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03