iTranslate cho iOS iTranslate cho iOS 10.4 Phần mềm biên dịch đa ngôn ngữ trên iPhone/iPad

iTranslate cho iOS
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.252

Apple Store cho iOS Apple Store cho iOS 4.2 Mua sản phẩm Apple trực tuyến trên iPhone/iPad

Apple Store cho iOS
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.940

Keynote cho iOS Keynote cho iOS 3.3 Thiết kế bài thuyết trình trên iPhone/iPad

Keynote cho iOS
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.143

Apple Watch cho iPhone Apple Watch cho iPhone Ứng dụng Apple Watch trên iPhone

Apple Watch cho iPhone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 978

Apple TV Remote cho iOS Apple TV Remote cho iOS 1.0 Điều khiển Apple TV bằng iPhone/iPad

Apple TV Remote cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Speak & Translate cho iOS Speak & Translate cho iOS 3.6 Phần mềm dịch giọng nói bản cao cấp cho iPhone, iPad, Apple Watch

Speak & Translate cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

IFTTT cho iOS IFTTT cho iOS 3.3 Liên kết nhiều ứng dụng và thiết bị trên iPhone/iPad/Apple Watch

IFTTT cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Knock cho iOS Knock cho iOS 2.0 Ứng dụng khóa iPhone và MacBook thông minh

Knock cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

justWink Greeting Cards cho iOS justWink Greeting Cards cho iOS 3.2 Làm thiệp điện tử nhanh và đơn giản trên iPhone/iPad

justWink Greeting Cards cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Weather Live cho iOS Weather Live cho iOS 5.4 Xem thời tiết trên iPhone, iPad, Apple Watch

Weather Live cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02