Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 362

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì - Hà Nội

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Quyết định 876/QĐ-BTP Quyết định 876/QĐ-BTP Phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

Quyết định 876/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định 6089/QĐ-UBND Quyết định 6089/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định 6089/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Quyết định 210/QĐ-TANDTC Quyết định 210/QĐ-TANDTC Quy định kiểu dáng, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân

Quyết định 210/QĐ-TANDTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01