🖼️ Boot Camp 5.1 Tiện ích hỗ trợ cài Windows trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.903

🖼️ NTS Boot 1.4 Beta 2 Thay đổi tùy chọn khởi động máy

🖼️
 • Phát hành: Mai Nhựt Tân
 • NTS Boot là một phần mềm cho phép tạo ra một tùy chọn lúc máy khởi động để từ tùy chọn này, bạn có thể khởi động vào môi trường DOS thực sự và nằm riêng biệt với Hệ điều hành đang sử dụng...
 • windows Version: 1.4 Beta 2
 • Tìm thêm: Download NTS Boot DOS Volkov Commander NTFS Phân vùng ổ đĩa
 • Đánh giá: 155
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204.227

🖼️ Active@ Boot Disk 10.1 Khôi phục dữ liệu từ đĩa CD/DVD có khả năng boot

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.325

🖼️ PLoP Boot Manager 5.0 Công cụ quản lý boot

🖼️
 • Phát hành: PLoP
 • Nếu bạn đã biết làm Hiren boot, WinPE live, Ubuntu trong cây viết USB, hay đã có chúng trên CD nhưng khi boot, bạn phải vào BIOS để chọn first boot là USB hoặc CD (ấn phím F2 hay delete tuỳ máy), lưu lại cấu hình, thoát ra reboot máy lại tốn khá nhiều thời
 • windows Version: 5.0.10
 • Tìm thêm: Hiren boot PLoP BIOS CD US
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.811

🖼️ Ultimate Boot CD 5.3 Tạo đĩa CD boot

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.827

🖼️ Qemu Simple Boot 1.2 Kiểm tra khả năng boot của tệp ảnh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.751

🖼️ CSM Boot 2.1 Phần mềm quản lý phòng máy không ổ cứng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.930

🖼️ AIO Boot 0.9 Công cụ tạo USB Boot nhanh chóng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 572

🖼️ AOMEI PXE Boot Tool 1.5 Công cụ boot máy tính miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94