Windows 7 USB/DVD Download Tool Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0 Tạo bộ cài đặt Windows 7 trên USB

Windows 7 USB/DVD Download Tool
 • Đánh giá: 164
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 414.596

Rufus Rufus 2.15 Công cụ tạo USB boot nhỏ gọn

Rufus
 • Phát hành: Pete Batard
 • Rufus là ứng dụng nhỏ cho phép người sử dụng định dạng ổ đĩa USB và tạo ổ đĩa khởi động nhanh chóng. Nó cung cấp các tùy chọn tiêu chuẩn và nâng cao phù hợp với nhu cầu và trình độ kỹ năng của hầu hết người dùng. Nhờ đó, có thể cài đặt hệ điều hành Windows từ USB giống như cài từ một chiếc đĩa cài đặt Windows thông thường.
 • windows Version: 2.15
 • Tìm thêm: Rufus download Rufus tải Rufus tạo usb boot tạo usb boot windows xp
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.013

WinSetupFromUSB WinSetupFromUSB 1.7 Tạo USB khởi động

WinSetupFromUSB
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.484

Universal USB Installer Universal USB Installer 1.9 Cài Linux bằng USB

Universal USB Installer
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53.569

Novicorp WinToFlash Novicorp WinToFlash 1.7 Hỗ trợ cài Win bằng USB

Novicorp WinToFlash
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.466

Grub4dos Grub4dos 0.4 Tạo USB Boot nhanh chóng

Grub4dos
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.497

WindowsToUSB Lite WindowsToUSB Lite 1.3 Tạo USB cài Windows

WindowsToUSB Lite
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 962

WinToHDD WinToHDD 3.6 Cài Win không cần đĩa CD, DVD, USB

WinToHDD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 264

WinToUSB WinToUSB 2.8 Cài Win từ USB nhanh chóng

WinToUSB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

Rufus Portable Rufus Portable 2.15 Tạo USB boot cực nhanh

Rufus Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88