🖼️ Microsoft PowerPoint 2010 Phần mềm tạo bài thuyết trình

🖼️

🖼️ Prezi Ứng dụng trình chiếu trực tuyến

🖼️

🖼️ Emaze.com Công cụ thiết kế bài thuyết trình mạnh mẽ

🖼️

🖼️ WPS Office cho Linux 11.1 Bộ ứng dụng văn phòng mạnh mẽ cho Linux

🖼️

🖼️ Google Slides - Google Trang trình bày Tạo bài thuyết trình online miễn phí

🖼️

🖼️ FlowVella cho Mac 1.4 Ứng dụng tạo slide trình chiếu miễn phí cho Mac

🖼️

🖼️ Aurora 3D Presentation 2012 Công cụ tạo bài thuyết trình 3D tuyệt đẹp

🖼️

🖼️ Sway cho Windows 10 Công cụ tạo bài thuyết trình, báo cáo

🖼️

🖼️ Microsoft PowerPoint 2016/2019 Công cụ tạo bài thuyết trình Microsoft PowerPoint

🖼️

🖼️ Microsoft Office 2007 Service Pack 3 Tải bộ ứng dụng văn phòng Office 2007

🖼️