🖼️ CamStudio 2.7 Quay, ghi lại hoạt động màn hình máy tính

🖼️
  • Đánh giá: 159
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 255.380

🖼️ CamStudio Portable 2.7 Ghi lại các thao tác trên màn hình

🖼️
  • Đánh giá: 57
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 75.121