Candy Crush Saga cho Android Candy Crush Saga cho Android 1.98 Game nối kẹo miễn phí cho Android

Candy Crush Saga cho Android
 • Đánh giá: 1.532
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 402.713

Candy Crush Saga Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

Candy Crush Saga
 • Đánh giá: 194
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.967

Candy Crush Saga Online Candy Crush Saga Online Chơi game xếp kẹo trên Facebook

Candy Crush Saga Online
 • Đánh giá: 727
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 81.406

Candy Crush Saga cho iOS Candy Crush Saga cho iOS 1.100 Game xếp kẹo số 1 trên iPhone/iPad

Candy Crush Saga cho iOS
 • Đánh giá: 276
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.052

Candy Crush Soda Saga cho Android Candy Crush Soda Saga cho Android 1.92 Game nối kẹo ngọt trên Android

Candy Crush Soda Saga cho Android
 • Đánh giá: 250
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.320

Farm Heroes Saga Farm Heroes Saga Game truyền thuyết về anh hùng nông trại

Farm Heroes Saga
 • Đánh giá: 500
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 39.994

Candy Crush Saga cho Windows Phone Candy Crush Saga cho Windows Phone 1.53 Game Thế giới kẹo ngọt trên Windows Phone

Candy Crush Saga cho Windows Phone
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.924

Candy Crush Soda Saga cho iOS Candy Crush Soda Saga cho iOS 1.60 Game nối kẹo soda trên iPhone/iPad

Candy Crush Soda Saga cho iOS
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.578

Candy Crush Jelly Saga cho Windows 10 Candy Crush Jelly Saga cho Windows 10 Game nối kẹo vô cùng thú vị đã có mặt trên Windows 10

Candy Crush Jelly Saga cho Windows 10
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.246

Candy Crush Jelly Saga cho iOS Candy Crush Jelly Saga cho iOS 1.9 Game nối thạch mới trên iPhone/iPad

Candy Crush Jelly Saga cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 352