🖼️ Camera360 Sight cho Windows Phone 1.1 Chỉnh sửa ảnh miễn phí trên Windows Phone

🖼️

🖼️ PicsArt cho Windows Phone 1.4 Chỉnh sửa ảnh miễn phí trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Fhotoroom cho Windows Phone Chỉnh sửa ảnh hữu hiệu trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Lumia Selfie cho Windows Phone Chụp ảnh tự sướng đẹp trên Windows Phone

🖼️

🖼️ 6snap for Windows Phone 1.4 Ứng dụng snapchat cho Windows Phone

🖼️

🖼️ Imagine Cam cho Windows Phone 2.0 Chụp và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

🖼️

🖼️ Fotor for Windows Phone 2.0 Chỉnh sửa ảnh miễn phí cho Windows Phone

🖼️

🖼️ Super Camera for Windows Phone 2.5 Chỉnh sửa ảnh trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Diptic for Windows Phone 1.0 Ghép ảnh trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Pictures Lab for Windows Phone 5.6 Chỉnh sửa ảnh trên Windows Phone

🖼️