🖼️ MWSnap 3.00 Công cụ chụp màn hình

🖼️

🖼️ SnapCrab 1.1 Phần mềm chụp màn hình tùy chỉnh

🖼️

🖼️ LightShot 5.4 Phần mềm chụp ảnh màn hình hiệu quả

🖼️

🖼️ Screenshot Captor 4.31 Công cụ chụp ảnh màn hình mạnh mẽ

🖼️

🖼️ ScreenScan 1.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

🖼️

🖼️ Ashampoo Snap 10 10.0 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng

🖼️

🖼️ PaintStar 2.7

🖼️

🖼️ 4Videosoft Video Converter Platinum 3.2.06

🖼️

🖼️ Easy Screen Capture 2.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính

🖼️

🖼️ Screencast Video Recorder cho Android v3.2a Quay phim và chụp ảnh màn hình Android

🖼️