CrystalDiskInfo CrystalDiskInfo 7.0 Đánh giá tình trạng “sức khỏe” của ổ cứng

CrystalDiskInfo
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243.253

Check Disk GUI Check Disk GUI

Check Disk GUI
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.817

Puran Disk Check Puran Disk Check Sửa chữa lỗi, khôi phục Bad sectors trên đĩa cứng

Puran Disk Check
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.014

Partition Assistant Home Edition 2.0 Partition Assistant Home Edition 2.0

Partition Assistant Home Edition 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 952