Google Chrome Google Chrome 63.0 Trình duyệt web nhanh và bảo mật hơn

Google Chrome
 • Phát hành: Google
 • Google Chrome 63 mang tới khá nhiều thay đổi, điển hình là khả năng hỗ trợ font chữ biến đổi OpenType, cảnh báo HTTP khi duyệt web ở chế độ thường và ẩn danh. Đồng thời khắc phục 37 lỗi bảo mật giúp duyệt web an toàn hơn rất nhiều.
 • windows Version: 63.0.3239.108
 • Tìm thêm: Google Chrome Chrome download chrome tải Google Chrome tải Chrome
 • Đánh giá: 6.200
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.489.182

TV Chrome TV Chrome 3.1 Xem TV trên trình duyệt Chrome

TV Chrome
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90.391

Google Chrome cho iOS Google Chrome cho iOS 63.0 Trình duyệt web phổ biến nhất trên iPhone/iPad

Google Chrome cho iOS
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62.300

Google Chrome 25 Google Chrome 25 25.0 Trình duyệt miễn phí và bảo mật từ Google

Google Chrome 25
 • Đánh giá: 72
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.339

Google Chrome 34 Google Chrome 34 Beta 34.0 Bản thử nghiệm mới của trình duyệt Chrome

Google Chrome 34
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.814

Google Chrome 33 Google Chrome 33 Beta 33.0 Bản thử nghiệm mới của trình duyệt Chrome

Google Chrome 33
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.171

Google Dịch cho Chrome Google Dịch cho Chrome 2.0 Công cụ dịch thuật miễn phí trên trình duyệt Chrome

Google Dịch cho Chrome
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.996

Video Downloader Pro Video Downloader Pro 1.3 Tải video, nhạc miễn phí

Video Downloader Pro
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.280

Viber cho Chrome OS Viber cho Chrome OS 5.3 Nhắn tin, gọi điện miễn phí trên Chrome OS

Viber cho Chrome OS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 868

Telegram cho Chrome Telegram cho Chrome 0.5 Ứng dụng chat miễn phí trên trình duyệt

Telegram cho Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115