TouchCopy TouchCopy 16 Chuyển dữ liệu từ iPhone/iPad sang PC

TouchCopy
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.663

Xilisoft iPhone Transfer Xilisoft iPhone Transfer 5.3 Chuyển đổi dữ liệu từ iPhone sang PC

Xilisoft iPhone Transfer
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.822

PC MP4 to AVI Converter PC MP4 to AVI Converter 1.0 Chuyển đổi file MP4 sang file AVI

PC MP4 to AVI Converter
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.802

TransMac TransMac 10.4 Sao chép và quản lý dữ liệu

TransMac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.647

CopyTrans CopyTrans 5.513 Chuyển dữ liệu từ iPhone/iPad sang PC và iTunes

CopyTrans
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.419

Xilisoft iPad to PC Transfer Xilisoft iPad to PC Transfer 5.3 Chuyển dữ liệu từ iPad sang PC

Xilisoft iPad to PC Transfer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.203

DiskAid DiskAid 6.5 Chuyển đổi file từ iPhone, iPad hoặc iPod sang PC

DiskAid
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.403

iStonsoft iPad to Computer Transfer iStonsoft iPad to Computer Transfer Chuyển dữ liệu từ iPad sang máy tính

iStonsoft iPad to Computer Transfer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.158

AnyMP4 iPad Transfer Platinum AnyMP4 iPad Transfer Platinum 7.0 Chuyển đổi file giữa máy tính và iPad

AnyMP4 iPad Transfer Platinum
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.830

Xilisoft iPod Rip Xilisoft iPod Rip 5.5 Di chuyển dữ liệu giữa iPod và PC

Xilisoft iPod Rip
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.390
Có tất cả 100 phần mềm.