DiskAid DiskAid 6.5 Chuyển đổi file từ iPhone, iPad hoặc iPod sang PC

DiskAid
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.567

AnyMP4 iPad to PC Transfer AnyMP4 iPad to PC Transfer 6.0 Chuyển đổi file từ iPad vào PC

AnyMP4 iPad to PC Transfer
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 882

iCoolsoft iPad Transfer iCoolsoft iPad Transfer 3.1 Chuyển đổi dữ liệu từ PC sang iPad

iCoolsoft iPad Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 718

4Media iPad Max Platinum 4Media iPad Max Platinum 5.3 Sao lưu và chuyển đổi file media sang iPad

4Media iPad Max Platinum
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 493

Xilisoft iPad PDF Transfer for Mac Xilisoft iPad PDF Transfer for Mac 7.0 Chuyển file PDF và ePub sang iPad

Xilisoft iPad PDF Transfer for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 229

Emicsoft iPad to Computer Transfer Emicsoft iPad to Computer Transfer Phần mềm chuyển đổi iPad sang máy tính

Emicsoft iPad to Computer Transfer
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

iPubsoft iPad to Computer Transfer iPubsoft iPad to Computer Transfer 2.1 Chuyển đổi file từ iPad sang máy tính

iPubsoft iPad to Computer Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 101

Amazing iPad Transfer Amazing iPad Transfer 3.2 Di chuyển dữ liệu từ PC sang iPad

Amazing iPad Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Aiseesoft iPad Transfer Platinum Aiseesoft iPad Transfer Platinum Chuyển đổi dữ liệu từ iPad sang PC

Aiseesoft iPad Transfer Platinum
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

AnyMP4 iPad to Mac Transfer AnyMP4 iPad to Mac Transfer 6.1 Chuyển đổi file từ iPad sang Mac

AnyMP4 iPad to Mac Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 01