Sử dụng PowerPoint soạn Giáo án điện tử dạy học Sử dụng PowerPoint soạn Giáo án điện tử dạy học Soạn giáo án điện tử với PowerPoint

Sử dụng PowerPoint soạn Giáo án điện tử dạy học
 • Đánh giá: 132
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 210.294

Dạy Tiếng Việt 1 - Phần học vần Dạy Tiếng Việt 1 - Phần học vần Hỗ trợ học Tiếng Việt

Dạy Tiếng Việt 1 - Phần học vần
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.936

Dạy toán 1 Dạy toán 1 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 1

Dạy toán 1
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.222

Dạy toán 2 Dạy toán 2 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 2

Dạy toán 2
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.497

Dạy toán 3 Dạy toán 3 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 3

Dạy toán 3
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.724

Mẫu đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy học Mẫu đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy học Bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy học

Mẫu đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy học
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 986

Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1 Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1 Quy trình dạy học môn tập đọc lớp 1

Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

Quy trình dạy học cấp Tiểu học Quy trình dạy học cấp Tiểu học Quy trình dạy học từ lớp 1 đến lớp 5

Quy trình dạy học cấp Tiểu học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 221

Đề thi giáo viên dạy giỏi khối Tiểu học (Cấp trường) Đề thi giáo viên dạy giỏi khối Tiểu học (Cấp trường) Câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học

Đề thi giáo viên dạy giỏi khối Tiểu học (Cấp trường)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 199

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học Phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học mô hình VNEN

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23