Clean Master cho Android Clean Master cho Android Tiện ích dọn dẹp thiết bị Android

Clean Master cho Android
 • Phát hành: Cheetah Mobile
 • Với hơn 24 triệu lượt đánh giá 4.7/5.0 trong tổng số gần 50 triệu lượt tải về, Clean Master là một trong những ứng dụng mà người dùng Android cần cài đặt trên máy nếu muốn tối ưu hóa các trải nghiệm trên di động. Trong bản cập nhật mới này, Clean Master cũng đã được bổ sung một số tính năng rất thú vị.
 • android
 • Tìm thêm: Clean Master dọn dẹp Android clean master cho android clean master apk tải clean master
 • Đánh giá: 784
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151.644

CCleaner cho Android CCleaner cho Android 4.8 Công cụ dọn dẹp thiết bị Android

CCleaner cho Android
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.343

SD Maid cho Android SD Maid cho Android 4.4 Ứng dụng dọn dẹp thiết bị Android hoàn hảo

SD Maid cho Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.080

NoxCleaner cho Android NoxCleaner cho Android 1.3 Dọn dẹp, giải phóng bộ nhớ và tăng tốc điện thoại

NoxCleaner cho Android
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.019

Power Clean (Small Cleaner) cho Android Power Clean (Small Cleaner) cho Android 2.7 Ứng dụng dọn dẹp hệ thống Android siêu nhẹ

Power Clean (Small Cleaner) cho Android
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.254

Super Cleaner cho Android Super Cleaner cho Android 2.3 Ứng dụng dọn dẹp Android và diệt virus tốt nhất

Super Cleaner cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.088

CY Security Antivirus Cleaner cho Android CY Security Antivirus Cleaner cho Android 2.6 Ứng dụng dọn dẹp và diệt virus trên Android

CY Security Antivirus Cleaner cho Android
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 729

All-In-One Toolbox cho Android All-In-One Toolbox cho Android 5.3 Ứng dụng dọn dẹp và tăng tốc thiết bị Android

All-In-One Toolbox cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

Glary Utilities for Android Glary Utilities for Android 3.2 Dọn dẹp và tinh chỉnh điện thoại Android

Glary Utilities for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274

Just Cleaner cho Android Just Cleaner cho Android 5.4 Ứng dụng dọn dẹp Android mạnh mẽ

Just Cleaner cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35