Thông tư 40/2014/TT-BYT Thông tư 40/2014/TT-BYT Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Thông tư 40/2014/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.632

Thông tư 35/2016/TT-BYT Thông tư 35/2016/TT-BYT Danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ Y tế được hưởng Bảo hiểm

Thông tư 35/2016/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.374

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Danh sách biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 550

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đơn xin dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

Phiếu đánh giá tiết dự giờ Phiếu đánh giá tiết dự giờ Phiếu đánh giá tiết dạy

Phiếu đánh giá tiết dự giờ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Mẫu biên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm Mẫu biên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

Mẫu biên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị Mẫu quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị

Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị