Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS 2.2 Từ điển Oxford miễn phí trên iPhone/iPad

Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216.761

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English 3.3 Từ điển Oxford tiếng Anh

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 209
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 112.877

Vietnamese English Dictionary cho iOS Vietnamese English Dictionary cho iOS 12.11 Từ điển Việt - Anh cho iPhone

Vietnamese English Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 89
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.529

Dictionary.com cho iOS Dictionary.com cho iOS 7.4 Từ điển tiếng Anh offline trên iPhone/iPad

Dictionary.com cho iOS
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.800

Japanese Dictionary cho iOS Japanese Dictionary cho iOS 19.2 Học tiếng Nhật miễn phí trên iPhone/iPad

Japanese Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.397

VietTien Dictionary cho Mac VietTien Dictionary cho Mac 5.0b build 150717 Từ điển đa ngôn ngữ cho Mac OS X

VietTien Dictionary cho Mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.236

VDict - Vietnamese Dictionary VDict - Vietnamese Dictionary Tra từ điển đa ngôn ngữ

VDict - Vietnamese Dictionary
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 637

VDict - Vietnamese Dictionary cho iOS VDict - Vietnamese Dictionary cho iOS 2.2 Từ điển Anh Việt, Việt Anh, Nga Việt, Trung Việt, Đức Việt

VDict - Vietnamese Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 519

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English 2.2 Từ điển tiếng Anh của Oxford

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

VDict - Vietnamese Dictionary cho Android VDict - Vietnamese Dictionary cho Android 1.41 Từ điển đa ngôn ngữ trên Android

VDict - Vietnamese Dictionary cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 309