🖼️ Candy Crush Soda Saga cho Android 1.121 Game nối kẹo ngọt trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 253
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.058

🖼️ Candy Crush Saga cho Android 1.139 Game nối kẹo miễn phí cho Android

🖼️
 • Đánh giá: 1.540
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407.632

🖼️ Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

🖼️
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.099

🖼️ Candy Crush Saga Online Chơi game xếp kẹo trên Facebook

🖼️
 • Đánh giá: 727
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 83.590

🖼️ Candy Crush Saga cho iOS 1.139 Game xếp kẹo số 1 trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 284
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.820

🖼️ Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Game nối kẹo ngọt ngào

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.687

🖼️ Candy Crush Soda Saga cho iOS 1.121 Game nối kẹo soda trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.732

🖼️ Candy Crush Friends Saga Game xếp kẹo mới nhất của King trên PC

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 410

🖼️ Candy Crush Friends Saga cho Android 1.0 Game xếp kẹo match-3 mới cực vui

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30