🖼️ Lời bài hát: Một bước yêu vạn dặm đau Lyric Một bước yêu vạn dặm đau - Mr Siro

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.346

🖼️ Lời bài hát Còn yêu, đâu ai rời đi Lyric Còn yêu đâu ai rời đi - Đức Phúc

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 258

🖼️ Lời bài hát Yêu một người vô tâm Lyric Yêu một người vô tâm - Bảo Anh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87

🖼️ Lời bài hát Để nhớ một thời ta đã yêu Lyric Để nhớ một thời ta đã yêu - Lệ Quyên

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168

🖼️ Lời bài hát Một mình có sao đâu Lyric Một mình có sao đâu - Đàm Vĩnh Hưng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

🖼️ Lời bài hát Yêu một người sau anh Lyric Yêu một người sau anh - Gin Tuấn Kiệt

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

🖼️ Lời bài hát Bắt đầu một kết thúc Lyric Bắt đầu một kết thúc - Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

🖼️ Lời bài hát Đừng yêu ai đậm sâu Lyric Đừng yêu ai đậm sâu

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

🖼️ Lời bài hát: Có nên yêu thêm một lần nữa Lyric Có nên yêu thêm một lần nữa - Tronie Ngô

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05