Candy Crush Saga cho Android Candy Crush Saga cho Android 1.98 Game nối kẹo miễn phí cho Android

Candy Crush Saga cho Android
 • Đánh giá: 1.532
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 401.866

Candy Crush Saga Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

Candy Crush Saga
 • Đánh giá: 194
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100.971

Candy Crush Saga Online Candy Crush Saga Online Chơi game xếp kẹo trên Facebook

Candy Crush Saga Online
 • Đánh giá: 727
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 81.226

Candy Crush Saga cho iOS Candy Crush Saga cho iOS 1.100 Game xếp kẹo số 1 trên iPhone/iPad

Candy Crush Saga cho iOS
 • Đánh giá: 276
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.961

Candy Crush Soda Saga cho Android Candy Crush Soda Saga cho Android 1.92 Game nối kẹo ngọt trên Android

Candy Crush Soda Saga cho Android
 • Đánh giá: 249
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.054

Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Game nối kẹo ngọt ngào

Candy Crush Soda Saga cho Windows 10
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.971

Candy Crush Soda Saga cho iOS Candy Crush Soda Saga cho iOS 1.60 Game nối kẹo soda trên iPhone/iPad

Candy Crush Soda Saga cho iOS
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.551

Candy Crush Jelly Saga cho Windows 10 Candy Crush Jelly Saga cho Windows 10 Game nối kẹo vô cùng thú vị đã có mặt trên Windows 10

Candy Crush Jelly Saga cho Windows 10
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.185

Candy Crush Jelly Saga cho iOS Candy Crush Jelly Saga cho iOS 1.9 Game nối thạch mới trên iPhone/iPad

Candy Crush Jelly Saga cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 350

Angry Birds Blast cho Android Angry Birds Blast cho Android 1.2 Game bầy chim nổi giận phiên bản Candy Crush Saga

Angry Birds Blast cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09