🖼️ Duolingo cho Android Học ngoại ngữ miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Duolingo Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí

🖼️

🖼️ Duolingo cho iOS 5.2 Học ngoại ngữ miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Duolingo cho Windows 8/10 Ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí

🖼️

🖼️ Duolingo cho Windows Phone Học ngoại ngữ miễn phí 100% trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Duolingo Test Center cho Android 1.2 Kiểm tra chất lượng tiếng Anh trên Android

🖼️

🖼️ Duolingo Test Center cho iOS 1.0 Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Tinycards cho iOS 1.0 Học ngoại ngữ với bộ flashcard của Duolingo

🖼️
  • Phát hành: Duolingo
  • Tinycards for iOS là ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí với Duolingo thông qua thẻ flashcard dạng hình vẽ đẹp mắt. Đây là phương pháp học ngoại ngữ không mới nhưng lại thân thiện và tạo động lực nhiều hơn cho người học so với cách học truyền thống.
  • ios Version: 1.0.10
  • Tìm thêm: Tinycards Duolingo học ngoại ngữ miễn phí Tiny Cards thẻ học flashcard