Google Chrome Google Chrome 58.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 5.942
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.049.245

Mozilla Firefox Mozilla Firefox 21 Trình duyệt web nhanh, linh hoạt, an toàn

Mozilla Firefox
 • Đánh giá: 242
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.950.317

Mozilla Firefox 7.0 Mozilla Firefox 7.0 Trình duyệt web nhanh

Mozilla Firefox 7.0
 • Đánh giá: 280
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 608.470

UC Browser Java (Tiếng Việt) UC Browser Java (Tiếng Việt) 9.2 Lướt web nhanh trên mobile

UC Browser Java (Tiếng Việt)
 • Đánh giá: 934
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 380.433

Internet Explorer Internet Explorer 11.0 Trình duyệt Internet mạnh mẽ

Internet Explorer
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 161.508

Puffin Web Browser cho Android Puffin Web Browser cho Android Trình duyệt web nhanh nhất trên Android

Puffin Web Browser cho Android
 • Đánh giá: 204
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.252

UC Browser Java (International) UC Browser Java (International) 9.2 Lướt web nhanh trên mobile

UC Browser Java (International)
 • Đánh giá: 167
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.713

Coowon Browser Coowon Browser 1.6 Trình duyệt lý tưởng cho game thủ

Coowon Browser
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.376

Opera cho Android Opera cho Android Trình duyệt web miễn phí cho Android

Opera cho Android
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.904

Offline Explorer Enterprise Offline Explorer Enterprise 7.4 Download toàn bộ website nhanh chóng

Offline Explorer Enterprise
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.008
Có tất cả 100 phần mềm.