🖼️ eMonit 3.0 Giám sát hoạt động máy tính

🖼️

🖼️ Firefox Monitor Trình duyệt web siêu tốc

🖼️

🖼️ Hardware Sensors Monitor 4.5 Kiểm tra nhiệt độ máy tính

🖼️

🖼️ Micro Meter 2.0

🖼️

🖼️ HT Employee Monitor

🖼️
  • Phát hành: Hide Tools
  • Phần mềm quản lý nhân viên này là ứng dụng quản lý chuyên nghiệp, được thiết kế nhằm theo dõi và quản lý các hoạt động của nhân viên...
  • windows
  • Tìm thêm: HT Employee Monitor 7.1.2

🖼️ Á Việt Net Monitor Phần mềm quản lý quán Net

🖼️

🖼️ Yahoo Messenger Monitor Sniffer 3.5 Công cụ giám sát nội dung chat Yahoo

🖼️
  • Phát hành: IM Monitor Software
  • Yahoo Messenger Monitor Sniffer là một phần mềm tiện ích mạng được thiết kế để chụp và quan sát hội thoại qua Yahoo Messenger trên tất cả các máy trong mạng nội bộ. Nó có thể ghi lại cuộc hội thoại tự động theo thời gian thực. Và xuất tất cả các tin nhắn chặn được ra file HTML để xử lý và phân tích tiếp. Phần mềm rất dễ sử dụng và kiểm soát mọi cuộc hội thoại trong mạng nội bộ mà không cần cài phần mềm client lên máy điều khiển từ xa.
  • windows Version: 3.5.5
  • Tìm thêm: Yahoo Messenger theo dõi Yahoo Monitor Sniffer Yahoo Messenger Monitor Sniffer phần mềm giám sát hội thoại

🖼️ Microsoft Network Monitor (32 bit)

🖼️

🖼️ Active Hard Disk Monitor 5.0 Phần mềm kiểm tra, giám sát ổ cứng

🖼️

🖼️ USB Monitor Pro

🖼️