Foxit Reader Foxit Reader 8.3 Đọc, chỉnh sửa và tạo file PDF miễn phí

Foxit Reader
 • Phát hành: Foxit Software
 • Foxit Reader là một trong những ứng dụng đọc file PDF phổ biến nhất hiện nay, cung cấp nhiều tính năng cần thiết đáp ứng nhu cầu của người sử dụng như tạo file PDF, chỉnh sửa PDF, tạo ghi chú, tạo chữ ký, đặt mật khẩu bảo vệ và in file PDF dễ dàng.
 • windows Version: 8.3.0.14878
 • Dung lượng: 51,6 MB
 • Tìm thêm: Foxit Reader download Foxit Reader tải Foxit Reader đọc file pdf xem file pdf
 • Đánh giá: 977
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.045.949

Foxit Reader Portable Foxit Reader Portable 8.1 Phần mềm PDF Reader miễn phí

Foxit Reader Portable
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239.786