Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150.420

Ogni Free Folder Locker & Hider Ogni Free Folder Locker & Hider Tạo mật khẩu thư mục, ẩn dữ liệu

Ogni Free Folder Locker & Hider
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113.127

Folder Lock Folder Lock 7.6 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 68
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 100.961

Folder Lock Folder Lock 7.6 Bảo vệ, khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.290

Folder Lock Folder Lock 7.6 Bảo mật thư mục và dữ liệu máy tính

Folder Lock
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.400

Lock My Folder Free cho iOS Lock My Folder Free cho iOS 2.8 Bảo mật dữ liệu an toàn trên iPhone/iPad

Lock My Folder Free cho iOS
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.804

Anvi Folder Locker Free Anvi Folder Locker Free 1.2 Bảo mật dữ liệu máy tính

Anvi Folder Locker Free
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

Folder Lock Free cho Windows Phone Folder Lock Free cho Windows Phone 1.1 Ứng dụng bảo mật toàn diện cho Windows Phone

Folder Lock Free cho Windows Phone
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250

A+ Folder Locker Free Edition A+ Folder Locker Free Edition 1.1 Công cụ mã hóa giúp bảo mật dữ liệu

A+ Folder Locker Free Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 231

EG Folder Lock EG Folder Lock 1.5 Phần mềm bảo mật an toàn và miễn phí

EG Folder Lock
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41