Skype cho iPad Skype cho iPad 6.35 Nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí trên iPad

Skype cho iPad
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.959

SMS Creator for iOS SMS Creator for iOS 1.0 Thiết kế tin nhắn phong cách cho iPhone/iPad

SMS Creator for iOS
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.540

easySMS HD for iPad easySMS HD for iPad 1.0 Gửi nhận tin nhắn SMS trên iPad

easySMS HD for iPad
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.443

SMS Creators Free for iOS SMS Creators Free for iOS Tạo tin nhắn SMS đầy màu sắc cho iPhone

SMS Creators Free for iOS
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.786

AIM cho iPad AIM cho iPad 1.5 Dịch vụ tin nhắn miễn phí trên iPad

AIM cho iPad
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.270

Truphone for iPad Truphone for iPad Ứng dụng cuộc gọi và tin nhắn miễn phí cho iPad

Truphone for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 630

Artificial 3G for Email and SMS for iOS Artificial 3G for Email and SMS for iOS Gửi Email và SMS qua mạng 3G "ảo"

Artificial 3G for Email and SMS for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 584

Smart SMS for iOS Smart SMS for iOS 1.2 Phần mềm SMS thông minh cho iPhone

Smart SMS for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 409

Verizon Messages for iPad Verizon Messages for iPad 1.0 Nhắn tin đa chức năng trên iPad

Verizon Messages for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

SMS Rage Faces cho iOS SMS Rage Faces cho iOS 8.5 Kho Meme và ảnh chế hài hước trên iPhone/iPad

SMS Rage Faces cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03