🖼️ Viber Messenger cho Android 10.5 Ứng dụng gọi Video nhóm trên Viber

🖼️

🖼️ Tango 1.6 Gọi điện, nhắn tin video miễn phí

🖼️

🖼️ Viber Messenger cho iOS 10.5 Gọi video, gọi điện, nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Tango cho Android Gọi video và nhắn tin miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Tango cho Windows Phone 1.8 Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Skype cho Android Nhắn tin, gọi điện và gọi video miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Messenger cho Windows 2.0 Chat Facebook miễn phí trên máy tính

🖼️

🖼️ Tango cho iOS 5.0 Gọi video và chat miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Tango
  • Tango for iOS 5.0.228581 là ứng dụng chat, gọi điện và gọi video miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch. Với Tango, người dùng còn có thể kết bạn bốn phương, chơi game miễn phí và nhiều hoạt động tương tác thú vị khác.
  • ios Version: 5.0.228581
  • Tìm thêm: Tango tải Tango gọi video miễn phí ứng dụng OTT Tango Video Call

🖼️ Facebook Messenger cho iOS 211.0 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Skype cho iPhone 8.42 Gọi video, chat, nhắn tin Skype miễn phí trên iPhone

🖼️