🖼️ Viber cho Windows 10 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows 10

🖼️

🖼️ Mocha cho Android 3.7 Gọi điện, nhắn tin SMS miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Mocha cho iOS 4.56 Gửi tin nhắn SMS miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Mocha Messenger cho Windows Phone Vừa chat vừa nghe nhạc miễn phí trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Viber cho Windows 10 Mobile Ứng dụng chat và gọi điện miễn phí

🖼️

🖼️ Voxer cho Android 1.8 Ứng dụng chat miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Kiddy cho Android 2.1 Kết nối đồng hồ thông minh Kiddy

🖼️

🖼️ Kiddy cho iOS 2.0 Kết nối đồng hồ thông minh Kiddy

🖼️

🖼️ Beyond SMS for Android 1.0 Tin nhắn SMS cải tiến cho Android

🖼️

🖼️ Palringo Group Messenger cho iOS 7.4 Ứng dụng mạng xã hội cho iPhone/iPad

🖼️