Game Angry Birds Game Angry Birds Chơi game Angry Birds trên trình duyệt

Game Angry Birds
 • Đánh giá: 1.240
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 684.786

Angry Birds Space Angry Birds Space 1.0 Game chim điên đại chiến không gian

Angry Birds Space
 • Đánh giá: 153
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.674

Angry Birds Space cho Android Angry Birds Space cho Android 2.2 Game Angry Birds trong dải thiên hà trên Android

Angry Birds Space cho Android
 • Đánh giá: 191
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.628

Angry Birds Epic RPG cho iOS Angry Birds Epic RPG cho iOS 2.1 Game hiệp sỹ chim trên iPhone/iPad

Angry Birds Epic RPG cho iOS
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.936

Angry Birds 2 cho iOS Angry Birds 2 cho iOS 2.10 Game Bầy chim nổi giận phần 2

Angry Birds 2 cho iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 278

Angry Birds Fight! cho Android Angry Birds Fight! cho Android Game cuộc chiến của những con chim điên trên Android

Angry Birds Fight! cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

Angry Birds Fight! cho iOS Angry Birds Fight! cho iOS 2.5 Game bầy chim nổi giận phong cách match-3

Angry Birds Fight! cho iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153

Angry Birds Action! cho iOS Angry Birds Action! cho iOS 2.0 Game bầy chim nổi giận kiểu Pinball

Angry Birds Action! cho iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Angry Birds Holiday cho iOS Angry Birds Holiday cho iOS 0.4 Game chim điên xây đảo thiên đường

Angry Birds Holiday cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Angry Birds Goal! cho iOS Angry Birds Goal! cho iOS 0.2 Game quản lý đội bóng chim điên

Angry Birds Goal! cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04