🖼️ Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

🖼️
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.204

🖼️ Candy Crush Saga Online Chơi game xếp kẹo trên Facebook

🖼️
 • Đánh giá: 727
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 83.610

🖼️ Candy Crush Game xếp kẹo ngọt cho Windows 8

🖼️
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.661

🖼️ Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Game nối kẹo ngọt ngào

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.719

🖼️ Pet Rescue Saga cho Android 1.157 Game giải cứu động vật cho Android

🖼️
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.092

🖼️ Candy Crush Jelly Saga cho Windows 10 Game nối kẹo vô cùng thú vị đã có mặt trên Windows 10

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.693

🖼️ Candy Frenzy cho Android 9.0 Game xếp kẹo miễn phí trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.454

🖼️ Candy Crush Jelly Saga cho Android 1.7 Game nối kẹo ngọt siêu vui trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.307

🖼️ Candy Crush Friends Saga cho Android 1.0 Game xếp kẹo match-3 mới cực vui

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30