Candy Crush Saga Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

Candy Crush Saga
 • Đánh giá: 196
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.120

Bejeweled Blitz cho iOS Bejeweled Blitz cho iOS 1.32 Game xếp kim cương kinh điển trên iPhone/iPad

Bejeweled Blitz cho iOS
 • Đánh giá: 97
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.851

Jewel King - Temple Quest Jewel King - Temple Quest Game xếp kim cương miễn phí

Jewel King - Temple Quest
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.416

Jewels Star Jewels Star Game xếp kim cương xả stress cho mọi người

Jewels Star
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.095

Bejeweled Deluxe Bejeweled Deluxe Demo Game xếp kim cương cổ điển cho máy tính

Bejeweled Deluxe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 514

Bejeweled 2 Deluxe Bejeweled 2 Deluxe Demo Game xếp kim cương cho máy tính & Mac

Bejeweled 2 Deluxe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

Jewels Star 2 cho Android Jewels Star 2 cho Android 1.3 Game xếp kim cương kinh điển 2 trên Android

Jewels Star 2 cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 161

Candy Paradise Candy Paradise Game xếp hình Thiên đường kẹo ngọt

Candy Paradise
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Jewel Diamond Bejewel Jewel Diamond Bejewel Game xếp kim cương mới nhất

Jewel Diamond Bejewel
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Match Love Match Love Game kim cương tình yêu

Match Love
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49