🖼️ Snagit 18.2 Công cụ chụp ảnh, quay video màn hình

🖼️
  • Phát hành: TechSmith
  • Snagit 2018.2.1 là phần mềm chụp ảnh, quay video màn hình mạnh mẽ, nhưng không phức tạp. Có thể chụp ảnh toàn màn hình, một vùng, 1 cửa sổ, chụp cả trang web hay ứng dụng với ảnh cuộn, kiểm soát mọi thứ đã chụp từ các điểm ảnh nhỏ nhất.
  • windows Version: 18.2.1.1590
  • Tìm thêm: SnagIT download SnagIT tải SnagIT chụp ảnh màn hình chia sẻ hình ảnh

🖼️ PCHand Screen Recorder 1.8 Hỗ trợ quay video màn hình

🖼️

🖼️ FlashBack Express 5.34 Phần mềm quay video màn hình miễn phí

🖼️

🖼️ Gadwin PrintScreen 5.0 Ghi lại diễn biến màn hình

🖼️

🖼️ Zemana Antilogger 2.74 Phần mềm ngăn chặn keylogger

🖼️

🖼️ WinSnap 5.0 Ứng dụng chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp

🖼️

🖼️ ZD Soft Screen Recorder 8.0 Ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️

🖼️ Camtasia cho Mac 2018.0 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

🖼️

🖼️ Kahlown 5.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

🖼️

🖼️ Screenr Business Ghi lại màn hình

🖼️