Sticky Notes Sticky Notes 1.121 Phần mềm quản lý ghi chú hiệu quả

Sticky Notes
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.616

FastStone Capture FastStone Capture 8.4 Tiện ích chụp ảnh màn hình

FastStone Capture
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 81.494

Ardamax Keylogger Ardamax Keylogger 4.6 Ghi lại hoạt động trên máy tính

Ardamax Keylogger
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 74.700

Fences Fences 3.01 Ứng dụng sắp xếp màn hình máy tính

Fences
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.885

Evernote Sticky Notes Evernote Sticky Notes 1.5 Phần mềm ghi chú miễn phí trên máy tính

Evernote Sticky Notes
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 660

Apowersoft Free Screen Recorder Apowersoft Free Screen Recorder 1.0 Ghi lại mọi hoạt động trên màn hình

Apowersoft Free Screen Recorder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 402

Bytescout Screen Capturing Bytescout Screen Capturing 2.00 Ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính

Bytescout Screen Capturing
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 331

iScreenCapture iScreenCapture 5.12 Chụp và ghi hoạt động trên màn hình

iScreenCapture
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

Zebra Screen Recorder Zebra Screen Recorder 1.9 Phần mềm quay video & chụp ảnh màn hình máy tính

Zebra Screen Recorder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Capture Screen Assist Capture Screen Assist 1.0 Công cụ ghi lại màn hình máy tính

Capture Screen Assist
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 39