Sticky Notes Sticky Notes 1.121 Phần mềm quản lý ghi chú hiệu quả

Sticky Notes
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152.267

FastStone Capture FastStone Capture 8.8 Tiện ích chụp ảnh màn hình

FastStone Capture
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.892

Ardamax Keylogger Ardamax Keylogger 4.8 Ghi lại hoạt động trên máy tính

Ardamax Keylogger
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 74.882

Fences Fences 3.01 Ứng dụng sắp xếp màn hình máy tính

Fences
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.144

Evernote Sticky Notes Evernote Sticky Notes 1.5 Phần mềm ghi chú miễn phí trên máy tính

Evernote Sticky Notes
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 749

Apowersoft Free Screen Recorder Apowersoft Free Screen Recorder 1.0 Ghi lại mọi hoạt động trên màn hình

Apowersoft Free Screen Recorder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 403

Bytescout Screen Capturing Bytescout Screen Capturing 2.00 Ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính

Bytescout Screen Capturing
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 333

iScreenCapture iScreenCapture 5.12 Chụp và ghi hoạt động trên màn hình

iScreenCapture
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Zebra Screen Recorder Zebra Screen Recorder 1.9 Phần mềm quay video & chụp ảnh màn hình máy tính

Zebra Screen Recorder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 93

Capture Screen Assist Capture Screen Assist 1.0 Công cụ ghi lại màn hình máy tính

Capture Screen Assist
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 39