PCSX2 PCSX2 1.2 Trình giả lập Playstation II

PCSX2
  • Phát hành: Linuzappz
  • PCSX2 là phần mềm giả lập PlayStation 2 biến máy tính của bạn trở thành máy chơi game PS2, do đó bạn có thể chơi tất cả những trò chơi yêu thích thời thơ ấu của mình. PCSX2 cung cấp rất nhiều lợi thế và tính năng khiến nó trở thành trình giả lập PS2 xuất sắc.
  • windows Version: 1.2.1
  • Dung lượng: 10,2 MB
  • Tìm thêm: PCSX2 Download PCSX2 tải PCSX2 Trình giả lập Playstation II Trình giả lập PS II
  • Đánh giá: 68
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 103.271