BlueStacks App Player BlueStacks App Player Phần mềm giả lập Android trên PC

BlueStacks App Player
 • Đánh giá: 1.097
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.781.052

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 399
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.589.382

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 194.733

MEmu MEmu 5.5 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 82
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 156.410

Genymotion Genymotion 2.12 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

Genymotion
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.797

LeapDroid LeapDroid 1.8 Phần mềm giả lập Android cho máy tính

LeapDroid
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.690

BlueStacks cho Mac BlueStacks cho Mac 2.0 Phần mềm giả lập Android trên máy Mac

BlueStacks cho Mac
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.428

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.069

Remix OS Player Remix OS Player 1.0 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS Player
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.665

Xamarin Android Player Xamarin Android Player 0.6 Giả lập Android trên máy tính

Xamarin Android Player
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.266