Droid4X Droid4X Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 407
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.651.386

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 123
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 213.405

MEmu MEmu 5.6 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170.013

Genymotion Genymotion 2.12 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

Genymotion
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 112.946

LeapDroid LeapDroid 1.8 Phần mềm giả lập Android cho máy tính

LeapDroid
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.482

BlueStacks cho Mac BlueStacks cho Mac 2.0 Phần mềm giả lập Android trên máy Mac

BlueStacks cho Mac
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.765

Remix OS Remix OS 3.0 Hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.347

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.083

Remix OS Player Remix OS Player 1.0 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS Player
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.767

Xamarin Android Player Xamarin Android Player 0.6 Giả lập Android trên máy tính

Xamarin Android Player
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.532