KEmulator KEmulator 0.9 Phần mềm giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 1.102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.274.575

NoxPlayer NoxPlayer 6.1 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) là ứng dụng giả lập Android trên máy tính cực nhẹ, phù hợp với mọi cấu hình máy tính.
 • windows Version: 6.1.1.0
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player bignox tải nox
 • Đánh giá: 290
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.261.803

MEmu MEmu 5.3 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140.643

Genymotion Genymotion 2.12 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

Genymotion
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.868

iPadian iPadian 3.0 Phần mềm giả lập iOS trên máy tính

iPadian
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.692

Dolphin Emulator Dolphin Emulator 4.0 Giả lập Gamecube và Wii

Dolphin Emulator
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.226

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.532

Snes9x Snes9x 1.53 Giả lập SNES và chơi game Nitendo trên máy tính

Snes9x
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.252

Remix OS Player Remix OS Player 1.0 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS Player
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.524

Cemu Cemu 1.12 Giả lập Wii U trên máy tính

Cemu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37