🖼️ WinZip 23 Phần mềm nén dữ liệu, giải nén dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: WinZip
  • WinZip là phần mềm nén và giải nén file cực kỳ hữu ích giúp người dùng tiết kiệm dung lượng lưu trữ cũng như gửi file. Ngoài tính năng nén và giải nén file, WinZip còn hỗ trợ mã hóa tập tin, sao lưu và convert dữ liệu một cách dễ dàng.
  • windows Version: 23
  • Tìm thêm: WinZip nén dữ liệu giải nén dữ liệu Win Zip nén file

🖼️ BitZipper Nén và giải nén tập tin

🖼️

🖼️ Universal Extractor 1.6 Hỗ trợ giải nén mọi định dạng

🖼️

🖼️ Unrar Extract and Recover 2.2

🖼️
  • Phát hành: nikosv
  • Việc nén một tập tin, ngoài việc để giảm dung lượng, dễ truyền tải thì tính năng đặt mật mã khi nén giúp người dùng bảo mật dữ liệu của mình. Thế nhưng, không ít trường hợp người dùng quên mật mã đã thiết lập cho tập tin nén và hiển nhiên dữ liệu sẽ khó m
  • windows
  • Tìm thêm: bảo mật dữ liệu nikosv nén tập tin Giải nén tập tin *.RAR bị khóa

🖼️ Free RAR Extract Frog 7.00 Giải nén tập tin nhanh chóng

🖼️

🖼️ Free Unrar Giải nén tập tin RAR miễn phí

🖼️

🖼️ ALZip 8.51 Ứng dụng giải nén và giải nén file

🖼️

🖼️ WinNc 6.4 Công cụ nén và chỉnh sửa tập tin

🖼️

🖼️ UnRarX for Mac 2.2 Tiện ích giải nén file RAR trên máy Mac

🖼️

🖼️ UnPacker 1.5 Nén và giải nén tập tin

🖼️