🖼️
 • Phát hành: GLADINET
 • Gladinet là công cụ miễn phí cho phép bạn biến các kho lưu trữ trực tuyến như Windows Live Spaces, Google Docs, Google Picasa và một số trang khác thành những ổ đĩa ảo trên máy tính của bạn...
 • windows Version: 4.0.1027.23916
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.491
🖼️
 • Phát hành: Gladinet
 • Gladinet Cloud Desktop là công cụ giúp bạn đưa dữ liệu từ 5 kho lưu trữ nổi tiếng trên mạng - gồm SkyDrive, Google (Docs, Picasa, Apps), Box.net, WebDav, Amazone S3 - vào máy tính dưới dạng ổ đĩa trong My Computer
 • windows Version: 4.0.1027
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.723
🖼️
 • Phát hành: Gladinet
 • Gladinet Cloud Desktop là công cụ giúp bạn đưa dữ liệu từ 5 kho lưu trữ nổi tiếng trên mạng - gồm SkyDrive, Google (Docs, Picasa, Apps), Box.net, WebDav, Amazone S3 - vào máy tính dưới dạng ổ đĩa trong My Computer, giúp xem và quản lý dữ liệu nhanh chóng
 • windows Version: 4.0.1027
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 467