Google Chrome Google Chrome 67.0 Trình duyệt web nhanh và bảo mật hơn

Google Chrome
 • Phát hành: Google
 • Google Chrome 67 mang tới khá nhiều thay đổi, điển hình là khả năng hỗ trợ font chữ biến đổi OpenType, cảnh báo HTTP khi duyệt web ở chế độ thường và ẩn danh. Đồng thời khắc phục 37 lỗi bảo mật giúp duyệt web an toàn hơn rất nhiều.
 • windows Version: 67.0.3396.87
 • Tìm thêm: Google Chrome Chrome download chrome tải Google Chrome tải Chrome
 • Đánh giá: 6.253
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.662.335

Google Chrome cho Android Google Chrome cho Android Trình duyệt Chrome cho Android

Google Chrome cho Android
 • Đánh giá: 524
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158.026

Google Chrome cho Mac Google Chrome cho Mac 67.0 Trình duyệt web siêu tốc dành cho Mac

Google Chrome cho Mac
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.936

Google Chrome Canary Google Chrome Canary 69.0 Bản thử nghiệm của trình duyệt Chrome

Google Chrome Canary
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.370

Google Chrome cho Linux Google Chrome cho Linux 67.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome cho Linux
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.661

Google Chrome Beta Google Chrome Beta 68.0 Bản thử nghiệm của Google Chrome

Google Chrome Beta
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.612

Google Browser Sync Google Browser Sync

Google Browser Sync
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.799

Google Apps Browser for iOS Google Apps Browser for iOS 3.1 Truy cập ứng dụng Google trên iPhone/iPad

Google Apps Browser for iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 729

Google Translate cho Opera Google Translate cho Opera 10.6 Tiện ích Google Dịch trên trình duyệt Opera

Google Translate cho Opera
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Windows Defender Browser Protection for Google Chrome Windows Defender Browser Protection for Google Chrome 1.62 Tiện ích bảo mật lướt web trên Chrome

Windows Defender Browser Protection for Google Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45