Google Browser Sync Google Browser Sync

Google Browser Sync
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.803

Google Chrome Google Chrome 68.0 Trình duyệt web nhanh và bảo mật hơn

Google Chrome
 • Phát hành: Google
 • Google Chrome 68 mang tới khá nhiều thay đổi, điển hình là khả năng hỗ trợ font chữ biến đổi OpenType, cảnh báo HTTP khi duyệt web ở chế độ thường và ẩn danh. Đồng thời khắc phục 37 lỗi bảo mật giúp duyệt web an toàn hơn rất nhiều.
 • windows Version: 68.0.3440.106
 • Tìm thêm: Google Chrome Chrome download chrome tải Google Chrome tải Chrome
 • Đánh giá: 6.273
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.724.691

Google Chrome cho Android Google Chrome cho Android Trình duyệt Chrome cho Android

Google Chrome cho Android
 • Đánh giá: 528
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159.256

Google Chrome cho Mac Google Chrome cho Mac 68.0 Trình duyệt web siêu tốc dành cho Mac

Google Chrome cho Mac
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.187

Google Chrome Canary Google Chrome Canary 70.0 Bản thử nghiệm của trình duyệt Chrome

Google Chrome Canary
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.431

Google Chrome cho Linux Google Chrome cho Linux 68.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome cho Linux
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.841

Google Chrome Beta Google Chrome Beta 69 Bản thử nghiệm của Google Chrome

Google Chrome Beta
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.769

Google Apps Browser for iOS Google Apps Browser for iOS 3.1 Truy cập ứng dụng Google trên iPhone/iPad

Google Apps Browser for iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 729

Google Translate cho Opera Google Translate cho Opera 10.6 Tiện ích Google Dịch trên trình duyệt Opera

Google Translate cho Opera
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

Windows Defender Browser Protection for Google Chrome Windows Defender Browser Protection for Google Chrome 1.62 Tiện ích bảo mật lướt web trên Chrome

Windows Defender Browser Protection for Google Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53