Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.162

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm Biểu mẫu hành chính

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.657

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.075

Lý lịch tự thuật Lý lịch tự thuật Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lý lịch tự thuật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.180

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Luật số: 84/2015/QH13

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn bộ Luật lao động Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn bộ Luật lao động Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn bộ Luật lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chính sách lao động cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 Về tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL năm 2016
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Thông tư 245/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong kỹ thuật an toàn lao động Thông tư 245/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong kỹ thuật an toàn lao động Phí chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn lao động

Thông tư 245/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong kỹ thuật an toàn lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05