Mẫu thỏa ước lao động tập thể Mẫu thỏa ước lao động tập thể Biểu mẫu hành chính

Mẫu thỏa ước lao động tập thể
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.068

Nghị định 95/2013/NĐ-CP Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 95/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.046

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.794

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.666

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.338

Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.604
Có tất cả 100 phần mềm.