Bài dự thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” Bài dự thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” Cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017

Bài dự thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.389

Bộ Luật lao động 2012 Bộ Luật lao động 2012 Luật số: 10/2012/QH13

Bộ Luật lao động 2012
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.164

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.566

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động

Nghị định 05/2015/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động tiền lương

Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia BHXH Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia BHXH Chế độ thai sản cho lao động nam

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 75/2014/NĐ-CP người lao động Việt Nam làm việc cho nước ngoài

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01