KBHXH KBHXH 3.0 Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

KBHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.365

Xamarin Android Player Xamarin Android Player 0.6 Giả lập Android trên máy tính

Xamarin Android Player
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.838

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình Biểu mẫu xây dựng

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.802

Quyết định 79/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng Quyết định 79/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Quyết định 79/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.706

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội - Mẫu số 308 Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội - Mẫu số 308 Mẫu giấy xác nhận tham gia BHXH

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội - Mẫu số 308
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.596

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 Từ 1/6/2017, giảm mức đóng BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội Về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất

Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06