KBHXH KBHXH 2.0 Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

KBHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.243

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành Biểu mẫu xây dựng

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.166

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Biểu mẫu xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.157

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Biểu mẫu xây dựng

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.965

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình Biểu mẫu xây dựng

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.768

Xamarin Android Player Xamarin Android Player 0.6 Giả lập Android trên máy tính

Xamarin Android Player
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.377

Quyết định 79/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng Quyết định 79/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Quyết định 79/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.376

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 Từ 1/6/2017, giảm mức đóng BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội Về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23