🖼️ IP Hider 2.7

🖼️
 • Phát hành: AllAnonymity
 • IP Hider giấu địa chỉ IP thực của người dùng, cho phép người dùng duyệt mọi loại trang web mà không lo lắng rằng ISP(nhà cung cấp dịch vụ internet)...
 • windows
 • Tìm thêm: IP Hider 2.7
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.135

🖼️ Hider 2 Phần mềm mã hóa file cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

🖼️ Wise Folder Hider 4.2 Công cụ ẩn file và folder miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.482

🖼️ Secrecy File & Folder Hider 2.1 Ẩn thư mục và tài liệu quan trọng

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.457

🖼️ Windows Hider

🖼️
 • Phát hành: Codecaged
 • Windows Hider là một tiện ích nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí không chỉ cho phép người dùng ẩn nhanh các cửa sổ mà còn có thể tạo nhóm để ẩn đi các cửa sổ mà mình muốn, trong khi các cửa sổ ứng dụng khác vẫn đang mở. Mọi thao tác chỉ cần một cú kích chuột.
 • windows
 • Tìm thêm: Windows Hider 1.1.25 hide window ẩn ứng dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.831

🖼️ Secure Folder Hider

🖼️
 • Phát hành: Rebrand Software
 • Secure Folder Hider là phần mềm bảo vệ an toàn các file nhạy cảm của bạn để người khác không thể nhìn thấy hoặc truy cập vào được. Những file dữ liệu này sẽ ẩn ngay cả khi bạn bật "View Hidden Files".
 • windows
 • Tìm thêm: Secure Folder Hider 1.5 ẩn các file nhạy cảm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 487

🖼️ Fast IP Hider 4.0 Phần mềm ẩn địa chỉ IP

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

🖼️ Absolute Folder Hider 1.0 Ẩn thư mục hoàn toàn

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

🖼️ File Hider 1.1 Bảo mật ảnh, video, tài liệu trên Windows 10

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50