ImTOO iPhone Transfer ImTOO iPhone Transfer 5.7 Công cụ truyền dữ liệu sang iPhone

ImTOO iPhone Transfer
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.355

Xilisoft iPhone Transfer Xilisoft iPhone Transfer 5.3 Chuyển đổi dữ liệu từ iPhone sang PC

Xilisoft iPhone Transfer
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.894

Air Transfer cho iOS Air Transfer cho iOS 1.4 Chia sẻ file giữa iPhone với máy tính

Air Transfer cho iOS
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.321

AnyMP4 iPhone Transfer Pro AnyMP4 iPhone Transfer Pro 8.1 Xuất dữ liệu từ iPhone sang PC và iTunes

AnyMP4 iPhone Transfer Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 367

Backuptrans iPhone SMS/MMS/iMessage Transfer Backuptrans iPhone SMS/MMS/iMessage Transfer 3.2 Chuyển tin nhắn iPhone sang PC

Backuptrans iPhone SMS/MMS/iMessage Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 173

Amazing iPhone Transfer Amazing iPhone Transfer 5.1 Sao chép dữ liệu giữa iPhone và PC

Amazing iPhone Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 129

4Media iPhone Apps Transfer 4Media iPhone Apps Transfer 1.0 Công cụ truyền tải ứng dụng cho iPhone

4Media iPhone Apps Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 89

ImTOO iPhone Contacts Transfer ImTOO iPhone Contacts Transfer Sao lưu và di chuyển danh bạ trong iPhone

ImTOO iPhone Contacts Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Backuptrans iPhone WhatsApp Transfer Backuptrans iPhone WhatsApp Transfer 3.2 Sao lưu dữ liệu WhatsApp từ iPhone sang PC

Backuptrans iPhone WhatsApp Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

AnyMP4 iPhone Transfer Pro cho Mac AnyMP4 iPhone Transfer Pro cho Mac 8.1 Chuyển đổi tập tin giữa iPhone và Mac

AnyMP4 iPhone Transfer Pro cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10