iTunes 10 iTunes 10 Trình phát đa phương tiện, quản lý nhạc, video...

iTunes 10
  • Đánh giá: 136
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 442.704

iTunes 11 iTunes 11 Quản lý dữ liệu iPhone/iPad trên máy tính

iTunes 11
  • Đánh giá: 107
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 183.703